Hartwichstraße

Nippes

Fotos: Angelika Wittek 2021, Daniela Knichel 2022, Beate Gördes 2021/22

Hartwichstraße, Foto: Beate Gördes 2022
Hartwichstraße, Foto: Angelika Wittek 2021
Hartwichstraße, Foto: Daniela Knichel
Hartwichstraße, Foto: Beate Gördes
Hartwichstraße, Foto: Beate Gördes
Hartwichstraße, Foto: Beate Gördes